IPAN
IPAN

Velkommen til  IPAN

 

Vi har

 

- omfattende erfaring fra energisektoren

 

- deltatt i oppbyggingen av norsk oljevirksomhet fra

  begynnelsen av 70-tallet

 

- fulgt utviklingen på energisektoren globalt siden

  midten av 70-tallet

 

- deltatt sentralt i oppbyggingen av petroleumsforvaltningen

  i flere utviklingsland

 

- stort fokus på at regelutforming og kommersiell strategi må

  bygge på nasjonale forutsetninger og reflektere de relevante

  omgivelsene